Для ЗМІ

Умови інформаційного партнерства

ДОГОВІР № ___
Про інформаційне партнерство
м. Полтава «__»__________2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сорочинський ярмарок», в особі директора Веклича О. В. , що діє на підставі Статуту, надалі Сторона-1, та _______________________________________________,
в особі ________________________________________, що діє на підставі ___
_________________________, надалі Сторона-2, уклали даний Договір про наступне:

СТАТТЯ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є співпраця Сторін для досягнення наступної мети: Сторона-1 зобов’язується надати Стороні-2 статус інформаційного партнера та розмістити рекламні матеріали партнера в рекламній продукції Національного Сорочинського ярмарку-2017. Сторона-2 надає інформаційні послуги з розміщення іміджевих матеріалів Сторони–1 на власних ресурсах, на умовах, передбачених цим Договором.

СТАТТЯ 2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Обов’язки Сторони-1:
2.1.1. Розмістити рекламний блок інформаційного ресурсу Сторони-2 розміром ¼ сторінки формату А-4, повно кольоровий, в офіційному каталозі Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.2. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони-2 на поліграфії ( газета, програми культурно-мистецьких та ділових заходів ) Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.3. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони – 2 на білл-борді «Інформаційні партнери Національного Сорочинського ярмарку-2017» на полі Сорочинського ярмарку.
2.1.4. Розмістити банер інформаційного ресурсу Сторони-2 на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку в розділі «Наші партнери».
2.1.5. Надати Стороні-2 акредитацію на Національному Сорочинському ярмарку-2017 та безкоштовну перепустку на автомобіль з журналістами.
2.1.6. Надати необладнану площу розміром 3х2 м біля прес-центру для рекламування чи розповсюдження продукту інформаційного ресурсу Сторони-2.
2.1.7. Надати Стороні-2 право використовувати відзняті нею на Національному Сорочинському ярмарку фото та відео матеріали у власних інформаційних ресурсах
2.1.8. Своєчасно забезпечити Сторону-2 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.
2.2. Обов’язки Сторони-2:
2.2.1. Розмістити рекламний макет Національного Сорочинського ярмарку-2017 в друкованих інформаційних ресурсах Сторони – 2 ( не менше: щоквартальне видання – 1 вихід, щомісячне видання – 2 виходи, щотижневе видання – 4 виходи ).
2.2.2. Розмістити рекламний банер Національного Сорочинського ярмарку-2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.3. Розміщувати прес-анонси та прес-релізи Національного Сорочинського ярмарку – 2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.4. Надати Стороні-1 по одному екземпляру друкованих інформаційних ресурсів з рекламою Національного Сорочинського ярмарку – 2017.
2.2.5. Надати Стороні-1 електронною поштою посилання на кожне розміщення банера чи іншого рекламного матеріалу на електронному інформаційному ресурсі Сторони-2.
2.2.6. Своєчасно забезпечити Сторону-1 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.

 


СТАТТЯ 3.

ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Сторони-1:
3.1.1. Вимагати від Сторони-2 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов Договору, передбачених п.2.1.1.-2.1.4. Статті 2 цього Договору.
3.1.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-2, та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання цієї вимоги – відмовитись від даного Договору.
3.2. Права Сторони-2:
3.2.1. Вимагати від Сторони-1 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов, передбачених п.2.2.1.-2.2.3. статті 2 цього Договору.
3.2.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-1 та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання – відмовитись від даного Договору.

СТАТТЯ 4.

УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

4.1. Інформація щодо змісту і умов цього Договору, а також будь-яка інформація про іншу Сторону, що стане відома Сторонам у зв’язку з виконанням цього Договору й, що може, у випадку її розголошення, завдати шкоди будь-якій зі Сторін, вважається конфіденційною.
4.2. Сторони, або їхні представники, не мають права розголошувати таку конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за винятком випадків, передбачених законодавством України. У випадку завдання збитків у результаті розголошення конфіденційної інформації без згоди на те іншої Сторони, винна Сторона зобов’язана відшкодувати потерпілій Стороні всі пов’язані з цим збитки, підтверджені відповідними документами.

 

 

СТАТТЯ 5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів.
5.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються на підставі чинного законодавства у Господарському суді.
5.3. Порушенням зобов’язання є його невиконання, або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.4. У разі невиконання чи неналежного виконання умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України з обов’язковим відшкодуванням іншій Стороні всіх, понесених нею через це, збитків.
5.5. Сторони звільняються від часткової або повної відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно даного Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, передбачити які на момент підписання даного Договору неможливо, а саме: війна, військові дії, саботаж, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання даного Договору.
5.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права згідно даного Договору третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

СТАТТЯ 6.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Сторони домовились не обмежувати свої взаємовідносини умовами цього Договору та будуть всіляко сприяти розвитку взаємного співробітництва.
6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.
6.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін і повинні викладатися в письмовій формі.
6.4. Додатки до цього Договору, належним чином оформлені та підписані Сторонами, є невід’ємними частинами Договору.
6.5. Даний Договір, складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6.6. Сторона-1 підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ, Сторона-2 підтверджує, що…


СТАТТЯ 7.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН :

СТОРОНА -1

ТОВ „СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК”
Код ЄДРПОУ № 32728433
Р/Р № 260014513 в ПАБ „Полтавабанк”,
МФО 331489
Поштова адреса:
36020, м. Полтава, вул. Котляревського 1/27,оф.202
Юридична адреса:
36745, с.В.СорочинціМиргородський р-н. Полтавськаобл.;
телефон: (0532) 69-70-20, 69-70-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
в.о.директора __________________ Веклич О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-анонс

Прес-анонс

ПРЕС - АНОНС

Національного Сорочинського ярмарку - 2017!


Національний Сорочинський ярмарок 2017 року відбудеться з 22 по 27 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття 22 серпня об 11.00.
Організатор Національного Сорочинського ярмарку з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.
З 21 березня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.
Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організаторів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи.
Умови участі та бланк заявки – на сайті www.yarmarok.in.ua
Тел./факс: (0532) 69-70-20; 69-70-21, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.

Прес-служба
ТОВ «Сорочинський ярмарок»

Оренда прес-центру

Шановні учасники!

Оренда прес-центру

Вашій увазі пропонується приміщення (капітальна споруда, обладнана в національному стилі), розташоване в центрі етнографічної зони на території (16,1 га) Сорочинського ярмарку:

 • Площа прес-центру – до 150 м2;
 • кількість посадочних місць – 150;
 • тип розміщення - «Театр»,  «Круглий стіл»  (кількість та розстановка здійснюється згідно потреб замовника).

Оренда прес-центру

Заходи:

 • прес-конференції, брифінги, інтернет - конференції, презентації та інш.

Технічне забезпечення:

 • мікшерний пульт
 • колонки
 • мікрофони
 • радіо мікрофон
 • комп'ютер
 • DVD- програвач
 • цифровий фотоапарат
 • екран та проектор для демонстрації фільмів, презентацій, слайд-шоу
 • безкоштовний доступ до інтернету за технологією WI-FI
 • плазмовий телевізор та зчитувальні пристрої для будь- яких носіїв.

Оренда прес-центру

Вартість оренди прес-центра - 2000грн/год.
Додаткові послуги (за умови попереднього замовлення):

 • фотозйомка
 • музичний супровід (етнічна музика, дискотека)
 • проведення екскурсій територією села Великі Сорочинці (музей М.В. Гоголя, історичний музей, Спасо-Преображенський храм XVI I стол.)
 • участь у майстер-класах
 • придбання сувенірів
 • кава-брейк
 • вечеря з традиційними українськими стравами
 • реклама на сайті Національного Сорочинського ярмарку
 • реклама в каталозі «Сорочинський ярмарок - 2017»

Будемо вдячні за Ваш вибір провести свої заплановані заходи в прес-центрі Сорочинського ярмарку в будь який час, в тому числі, під час проведення Національного Сорочинського ярмарку - 2017 року.

Атмосфера пронизана історією, традицією, українською культурою - сприятиме вашому успіху!

Відповідальна особа: Олешко Ольга
контактний телефон: 0532 69-70-20,
мобільний телефон: 067 532 79 15
Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рекламні блоки для преси

 

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси 

 

https://yarmarok.in.ua

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

 


ЗАВАНТАЖИТИ ВСІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
(.cdr, .jpg, .tif, .gif)!

 

Прес - реліз

Прес - реліз

ПРЕС - РЕЛІЗ


Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 22 по 27 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на батьківщині генія літератури Миколи Гоголя, який увічнив його у своїй видатній повісті «Сорочинський ярмарок» із циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Організатор з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Незмінний керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.
Національний Сорочинський ярмарок – це універсальна виставка-ярмарок, що проходить на площі в 16 га під відкритим небом і щороку збирає від тисячі до півтори тисячі учасників, від півмільйона і більше гостей, тисячі учасників мистецьких колективів та окремих виконавців. Його відвідують десятки іноземних делегацій, сотні журналістів, керівники держави. Організатори багато і систематично працюють над тим, щоб ярмарок постійно розвивався, вдосконалювався, ставав кращим і сучаснішим, але, при цьому, зберігав свій унікальний народний колорит і багатовікову історичну автентичність. І сьогодні це найкраща, найяскравіша квітка у вінку нашої неньки-України, національний символ та народний оберіг.
Коли Ви зайдете на наш офіційний сайт www.yarmarok.in.ua і ближче познайомитесь з ярмарком, вам захочеться зробити одне з двох - або негайно подати заявку на участь у ньому, або внести його, як обов’язковий пункт, до свого відпочинкового плану на серпень. Якщо ні, то хоча б будете знати, від чого відмовляєтесь. Адже організатори вже сьогодні багато працюють над тим, щоб пошкодували лише ті, хто не приїде в цьому році на Сорочинський ярмарок.
Підготовка до цьогорічного заходу розпочалась майже відразу після завершення ярмарку-2016 та продовжилась від ранньої весни, а з березня триває прийом заявок. Як і майже кожного року, значні кошти товариство вкладає в облаштування поля, прокладаються нові дороги, створюються додаткові санітарні зони, проводяться додаткові водогони, йде заміна електрообладнання, будуються нові павільйони в містечку майстрів, висаджуються дерева, кущі та море квітів. Перенесена на інше місце і фактично заново побудована головна сцена. Відбудеться, також, реорганізація ярмаркової території, всі кафе і ресторани будуть розташовані в окремому секторі, всі в рівних умовах. Зростуть і вимоги організаторів до закладів громадського харчування, до їх зовнішнього вигляду, санітарного стану, обладнання, меню української кухні.
Радикальних змін зазнає і культурно-мистецька програма ярмарку, вона вирізнятиметься новим, сучасним підходом до проведення багатьох заходів. Єдине, що залишається незмінним – це щире бажання найкращих зірок української естради подарувати своє мистецтво гостям і учасникам Сорочинського ярмарку. Уже заплановані концерти Тіни Кароль (22.08. о 21.00.), Олі Полякової ( 23.08. о 21.00.), Олега Винника ( 25.08. о 21.00.), DZIDZIO (26.08. о 21.00.).
Нам буде чим вас здивувати і порадувати!
Прес-служба ТОВ «Сорочинський ярмарок»

 

 

 
Розробка сайту — СтудіяWebus