Для ЗМІ

Умови інформаційного партнерства

ДОГОВІР № ___
Про інформаційне партнерство
м. Полтава «__»__________2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сорочинський ярмарок», в особі директора Веклича О. В. , що діє на підставі Статуту, надалі Сторона-1, та _______________________________________________,
в особі ________________________________________, що діє на підставі ___
_________________________, надалі Сторона-2, уклали даний Договір про наступне:

СТАТТЯ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є співпраця Сторін для досягнення наступної мети: Сторона-1 зобов’язується надати Стороні-2 статус інформаційного партнера та розмістити рекламні матеріали партнера в рекламній продукції Національного Сорочинського ярмарку-2017. Сторона-2 надає інформаційні послуги з розміщення іміджевих матеріалів Сторони–1 на власних ресурсах, на умовах, передбачених цим Договором.

СТАТТЯ 2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Обов’язки Сторони-1:
2.1.1. Розмістити рекламний блок інформаційного ресурсу Сторони-2 розміром ¼ сторінки формату А-4, повно кольоровий, в офіційному каталозі Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.2. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони-2 на поліграфії ( газета, програми культурно-мистецьких та ділових заходів ) Національного Сорочинського ярмарку-2017.
2.1.3. Розмістити логотип інформаційного ресурсу Сторони – 2 на білл-борді «Інформаційні партнери Національного Сорочинського ярмарку-2017» на полі Сорочинського ярмарку.
2.1.4. Розмістити банер інформаційного ресурсу Сторони-2 на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку в розділі «Наші партнери».
2.1.5. Надати Стороні-2 акредитацію на Національному Сорочинському ярмарку-2017 та безкоштовну перепустку на автомобіль з журналістами.
2.1.6. Надати необладнану площу розміром 3х2 м біля прес-центру для рекламування чи розповсюдження продукту інформаційного ресурсу Сторони-2.
2.1.7. Надати Стороні-2 право використовувати відзняті нею на Національному Сорочинському ярмарку фото та відео матеріали у власних інформаційних ресурсах
2.1.8. Своєчасно забезпечити Сторону-2 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.
2.2. Обов’язки Сторони-2:
2.2.1. Розмістити рекламний макет Національного Сорочинського ярмарку-2017 в друкованих інформаційних ресурсах Сторони – 2 ( не менше: щоквартальне видання – 1 вихід, щомісячне видання – 2 виходи, щотижневе видання – 4 виходи ).
2.2.2. Розмістити рекламний банер Національного Сорочинського ярмарку-2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.3. Розміщувати прес-анонси та прес-релізи Національного Сорочинського ярмарку – 2017 на електронних інформаційних ресурсах Сторони-2.
2.2.4. Надати Стороні-1 по одному екземпляру друкованих інформаційних ресурсів з рекламою Національного Сорочинського ярмарку – 2017.
2.2.5. Надати Стороні-1 електронною поштою посилання на кожне розміщення банера чи іншого рекламного матеріалу на електронному інформаційному ресурсі Сторони-2.
2.2.6. Своєчасно забезпечити Сторону-1 всім необхідним для виконання нею обов’язків за цим Договором.

 


СТАТТЯ 3.

ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Сторони-1:
3.1.1. Вимагати від Сторони-2 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов Договору, передбачених п.2.1.1.-2.1.4. Статті 2 цього Договору.
3.1.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-2, та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання цієї вимоги – відмовитись від даного Договору.
3.2. Права Сторони-2:
3.2.1. Вимагати від Сторони-1 вчасного та в повному обсязі надання матеріалів, необхідних для виконання умов, передбачених п.2.2.1.-2.2.3. статті 2 цього Договору.
3.2.2. Контролювати якість робіт, виконуваних Стороною-1 та, при виявленні недоліків, призначити термін для їх усунення, а у разі невиконання – відмовитись від даного Договору.

СТАТТЯ 4.

УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

4.1. Інформація щодо змісту і умов цього Договору, а також будь-яка інформація про іншу Сторону, що стане відома Сторонам у зв’язку з виконанням цього Договору й, що може, у випадку її розголошення, завдати шкоди будь-якій зі Сторін, вважається конфіденційною.
4.2. Сторони, або їхні представники, не мають права розголошувати таку конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за винятком випадків, передбачених законодавством України. У випадку завдання збитків у результаті розголошення конфіденційної інформації без згоди на те іншої Сторони, винна Сторона зобов’язана відшкодувати потерпілій Стороні всі пов’язані з цим збитки, підтверджені відповідними документами.

 

 

СТАТТЯ 5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів.
5.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються на підставі чинного законодавства у Господарському суді.
5.3. Порушенням зобов’язання є його невиконання, або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.4. У разі невиконання чи неналежного виконання умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України з обов’язковим відшкодуванням іншій Стороні всіх, понесених нею через це, збитків.
5.5. Сторони звільняються від часткової або повної відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно даного Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, передбачити які на момент підписання даного Договору неможливо, а саме: війна, військові дії, саботаж, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання даного Договору.
5.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права згідно даного Договору третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

СТАТТЯ 6.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Сторони домовились не обмежувати свої взаємовідносини умовами цього Договору та будуть всіляко сприяти розвитку взаємного співробітництва.
6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.
6.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін і повинні викладатися в письмовій формі.
6.4. Додатки до цього Договору, належним чином оформлені та підписані Сторонами, є невід’ємними частинами Договору.
6.5. Даний Договір, складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6.6. Сторона-1 підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ, Сторона-2 підтверджує, що…


СТАТТЯ 7.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН :

СТОРОНА -1

ТОВ „СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК”
Код ЄДРПОУ № 32728433
Р/Р № 260014513 в ПАБ „Полтавабанк”,
МФО 331489
Поштова адреса:
36020, м. Полтава, вул. Котляревського 1/27,оф.202
Юридична адреса:
36745, с.В.СорочинціМиргородський р-н. Полтавськаобл.;
телефон: (0532) 69-70-20, 69-70-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
в.о.директора __________________ Веклич О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-анонс

Прес-анонс

ПРЕС - АНОНС

Національного Сорочинського ярмарку - 2017!


Національний Сорочинський ярмарок 2017 року відбудеться з 22 по 27 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття 22 серпня об 11.00.
Організатор Національного Сорочинського ярмарку з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.
З 21 березня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.
Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організаторів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи.
Умови участі та бланк заявки – на сайті www.yarmarok.in.ua
Тел./факс: (0532) 69-70-20; 69-70-21, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.

Прес-служба
ТОВ «Сорочинський ярмарок»

Оренда прес-центру

Шановні учасники!

Оренда прес-центру

Вашій увазі пропонується приміщення (капітальна споруда, обладнана в національному стилі), розташоване в центрі етнографічної зони на території (16,1 га) Сорочинського ярмарку:

 • Площа прес-центру – до 150 м2;
 • кількість посадочних місць – 150;
 • тип розміщення - «Театр»,  «Круглий стіл»  (кількість та розстановка здійснюється згідно потреб замовника).

Оренда прес-центру

Заходи:

 • прес-конференції, брифінги, інтернет - конференції, презентації та інш.

Технічне забезпечення:

 • мікшерний пульт
 • колонки
 • мікрофони
 • радіо мікрофон
 • комп'ютер
 • DVD- програвач
 • цифровий фотоапарат
 • екран та проектор для демонстрації фільмів, презентацій, слайд-шоу
 • безкоштовний доступ до інтернету за технологією WI-FI
 • плазмовий телевізор та зчитувальні пристрої для будь- яких носіїв.

Оренда прес-центру

Вартість оренди прес-центра - 2000грн/год.
Додаткові послуги (за умови попереднього замовлення):

 • фотозйомка
 • музичний супровід (етнічна музика, дискотека)
 • проведення екскурсій територією села Великі Сорочинці (музей М.В. Гоголя, історичний музей, Спасо-Преображенський храм XVI I стол.)
 • участь у майстер-класах
 • придбання сувенірів
 • кава-брейк
 • вечеря з традиційними українськими стравами
 • реклама на сайті Національного Сорочинського ярмарку
 • реклама в каталозі «Сорочинський ярмарок - 2017»

Будемо вдячні за Ваш вибір провести свої заплановані заходи в прес-центрі Сорочинського ярмарку в будь який час, в тому числі, під час проведення Національного Сорочинського ярмарку - 2017 року.

Атмосфера пронизана історією, традицією, українською культурою - сприятиме вашому успіху!

Відповідальна особа: Олешко Ольга
контактний телефон: 0532 69-70-20,
мобільний телефон: 067 532 79 15
Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рекламні блоки для преси

 

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси 

 

https://yarmarok.in.ua

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

Рекламні блоки для преси

 


ЗАВАНТАЖИТИ ВСІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
(.cdr, .jpg, .tif, .gif)!

 

Прес - реліз

Прес - реліз

ПРЕС - РЕЛІЗ

 

НАЦІОНАЛЬНОГО СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ – 2017


Національний Сорочинський ярмарок – 2017 року розпочав свою роботу і триватиме з 22 по 27 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на батьківщині Миколи Гоголя, на ярмарковій площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 22 серпня об 11.00, за участі гоголівських героїв, «самого» письменника, які пересуватимуться по полю на справжніх, єдиних в Україні волах . Офіційне закриття 27 серпня о 21.00. на головній сцені ярмарку.
Організатором Національного Сорочинського ярмарку дев’ятнадцятий рік поспіль є ТОВ «Сорочинський ярмарок», керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева. Режисер культурно-мистецьких програм – Олександр Князь.
Більш активними, порівняно з минулим роком, стали вітчизняні підприємства усіх галузей промисловості, майстри народних промислів та заклади громадського харчування. Сільгосптехніку від виробника пропонують ТОВ «Гарден імпорт», ПФ «АГРА», ТОВ «ХЗЗО», ТОВ «Укрсільгоспмаш», ФОП Данилюк М.П. ТМ «АгроСМАП», ТОВ «Лаврін», деревообробну техніку пропонує ПрАТ «Спецлісмаш», автомобілі – ПрАТ «АвтоКраз», АФ «Юніверсал Моторз Груп», ПрАТ «Полтава-Авто», ваги – ТОВ «Укрвесторг». Смачною водичкою втамує спрагу ТМ «Оболонь», цукерки «Сорочинський ярмарок» пропонує ПАТ «Полтавакондитер». Серед учасників ТОВ «БІОЛ», ТОВ «Завод столових приборів – ДСС», ДП «Артемсіль», ТОВ СП «ГАЛКА ЛТД». Від усіх недуг вилікує продукція ТОВ «ЛНТ» - ТМ «Бішофіт» та ТМ «VetBalzam eco». Як завжди смачним та якісним пивом порадує ТМ «Чернігівське» - багаторічний спонсор ярмарку. Спонсором заходу є ТМ «Nemiroff», партнерами - ТМ «Белая Бяроза», ТМ «Геркулес». Актуальною в наш час буде продукція ТОВ «Револ» - твердопаливні котли. На ярмарку представлені харківські підприємства: ТОВ " ВКФ Електробритва - Харків " офіційний дилер - ТОВ " ТД Електролідер", ТОВ «Продлогістика», ТОВ «Промелектро-Харків», ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», Ольхівський та Куп’янський м’ясокомбінати, МК «М’ясний», ТОВ «Золотий Урожай». З Донецької області бере участь ПП «Славянська кондитерська фабрика «Валенсія», ФОП Зубрицький – «Краса і мода». А, взагалі то, на ярмарку можна придбати все, що душа забажає, на будь-який смак і гаманець.
На ярмарку можна буде придбати із перших рук і товари іноземного виробництва, зокрема із Азербайджану, Білорусі, В’єтнаму, Індії, Китаю, Польщі. Так, із Білорусі компанія ТОВ «БЕЛЕНЗИМ» є виробником біологічних добавок в комбікормах. Уже не перший рік користуються великим попитом товари із В’єтнаму, азербайджанські чаї та інші екзотичні товари.
Традиційно радують гостей ярмарку унікальні вироби народних майстрів. Родина майстрів Куриліних привезла на ярмарок кераміку на тему українських героїв, Задорожний Михайло Васильович презентує опішнянську кераміку, Кулеш Т.В.- керамічні сувеніри національної тематики, а вишивки від Забори Віри Петрівни – це справжні шедеври народного мистецтва. Вражають своєю красою вітражі та скляна продукція Кім Ч.В., просяться до рук ткані авторські ляльки, гобелени та килимочки Пренко О.І. І, як завжди, в численних кафе і ресторанах можна насолодитись стравами української кухні та кухонь народів світу.
Регулярно проводяться презентації ярмарку в різних країнах, зокрема в Естонії, Франції, Польщі, Словаччині та інших, а в 2005 році в Парижі він отримав престижну міжнародну нагороду – Золоту Премію П’яти Континентів за Якість та Найвищу Майстерність.
У 2013 році, за ініціативи ТОВ „Сорочинський ярмарок” підписана Угода про дружбу і співробітництво між селом Великі Сорочинці та селищем Габури зі Словаччини і гміною Команча із Польщі. Кожного року ярмарок приймає дорогих гостей зі Словаччини та Польщі та традиційно гостинно зустрічає численних представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.
Історичні садиби гоголівських часів гостинно запрошують на свої обійстя. Крім звичних майстер-класів, з’явилися нові, а також проводиться значне розмаїття етнографічних свят та обрядових дійств, таких, як українське весілля, Свято Сала, Свято Гарбуза, Свято Галушки. Повертається традиційна ярмаркова розвага – ярмарковий стовп з подарунками. Зростає число організованих туристичних груп.
На ярмаркових сценах за шість днів виступатимуть понад три тисячі самодіяльних митців з усіх областей України, дорослих та дітей, а ввечері – зірки української естради. 22.08. відбудеться концерт гурту «Клей Угрюмого» та Тіни Кароль, 23.08. – Олександра Порядинського та Олі Полякової, 24.08. –гурту «BARAHTA» та Ірини Білик, 25.08. - концерт гурту «Шосте Чуття» та виступ «Пара Нормальних», 26.08. - концерт етно-гурту «Евшан-Zillya» та DZIDZIO, 27.08. – виступають гурт «Бессарабія» та Олег Винник.
Організатори ярмарку прагнули зробити його насиченим емоціями, новими проектами та цікавинками. Ми працюємо для людей і заради людей і найкраща для нас нагорода – їх усміхнені очі та вдячність за організоване нами свято.
Постійні учасники та гості Національного Сорочинського ярмарку добре знають, що ярмарок розвивається і кращає із року в рік. І вже зараз організатори з задоволенням анонсують проведення в наступному році, крім традиційного Сорочинського ярмарку в серпні, ще і вперше Національний ярмарок ПИВА в червні.
Про свою зацікавленість і бажання взяти участь у цьому заході заявили ряд провідних виробників пива з України, а організатори німецьких пивних фестивалів погодились поділитися власним досвідом проведення таких заходів.

Прес-служба ТОВ «Сорочинський ярмарок»

 

 

 
Розробка сайту — СтудіяWebus