Транспортне сполучення

Розклад руху пасажирських поїздів

(станом на 01.08.2019)

  

                 
                      Приміські потяги з вокзалів міста Полтави  через Миргород
маршрут Відправлення  з вокзалу станції Полтава Південна Відправлення з вокзалу станції Полтава Київська Прибуття на вокзал станції Миргород         
6721 Полтава Південна -Гребінка 07.18 07.58 10.40        
6723 Полтава Південна -Гребінка 10.35 11.19 13.34        
6725 Полтава Південна - Ромодан 17.11 17.50 20.06        
6727 Полтава Південна -Гребінка 19.57 20.39 23.20        
                 
                         Приміські потяги з міста Миргород до міста Полтава
маршрут Відправлення з вокзалу станції Миргород  Прибуття на вокзал станції Полтава Київська Прибуття на вокзал станції Полтава Південна        
6722 Гребінка -Полтава Півіденна 04.26 06.29 07.14        
6724 Ромодан - Полтава Південна 05.08 07.12 08.10        
6726 Гребінка -Полтава Півіденна 11.25 13.44 14.27        
6728 Гребінка -Полтава Півіденна 16.49 18.56 19.49        
                 
Пасажирські потяги дального сполучення що здійснюють запинку                                                                             по вокзалу станції Миргород        
маршрут примітка        
001 Констянтинівка - Івано-Франківськ непарні числа місяця        
137 Лисичанськ - Хмельницький щоденно        
126  Київ - Констянтинівка щоденно        
138 Хмельницький - Лисичанськ щоденно        
125 Констянинівка - Київ щоденно        
369 Баку - Київ по понедалках        
722 ІС+   Київ - Харків щоденно        
725 ІС+   Харків -Київ  щоденно        
719  Харків -Київ  по днях        
723 ІС+   Харків -Київ  щоденно        
724 ІС+   Київ - Харків щоденно        
726 ІС+   Київ - Харків щоденно        
370 Київ - Баку по понедалках        
720 Київ - Харків по днях        
721 ІС+   Харків -Київ  щоденно        
711 ІС+  Констянтинівка -Київ     щоденно        
712 ІС+ Кииїв - Констянтинівка     щоденно        
141 Бахмут Львів     щоденно        
142 Львів  - Бахмут     щоденно        

 

Рух автобусів на існуючих та додаткових автобусних маршрутах загального користування до м. Миргород та с. В. Сорочинці в період роботи Сорочинського ярмарку 2019 року

Найменування Час відправлення
міст та селищ
області
Полтава В і д п р а в л е н н я   з   АС   П о л т а в а - 1
до АС Миргород:
 
5-20,6-10,7-00, 7-25, 8-30, 9-20, 10-00, 11-00, 12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 14-20, 14-30, 14-40, 15-50, 
 17-00,18-15, 19-20                
до  с. В. Сорочинці:
5-20, 6-00, 7-00, 8-00, 8-40, 9-00, 10-00, 13-00, 14-30,16-30, 17-30, 19-00
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
 6-20, 7-20, 8-15, 8-25, 8-35, 9-30, 11-05, 11-40, 13-30, 14-00, 14-45,15-15, 15-30, 15-55, 16-20, 16-45, 17-30,
 17-45, 18-45
з с. В. Сорочинці
 8-50, 16-55,  додатковий 8-00, 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00, 
16-00, 18-00, 19-30, 20-45, 22-00
В і д п р а в л е н н я   з   АС   П о л т а в а - 3
до АС Миргород:
 5-15, 14-20, 14-45
до  с. В. Сорочинці:
5-15, 8-55, 14-20, 14-45 додатковий  16-00
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
10-10, 17-40
Миргород Відправлення автобусів з АС Миргород до с. В. Сорочинці та в зворотньому напрямку здійснюються
з інтервалом в 15-30 хв, починаючи з 6 год. ранку
Лохвиця В і д п р а в л е н н я   з   АС  Л о х в и ц я
до АС Миргород:
 8-15,14-40,18-40
 
 
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
 9-25, 10-25
 
 
Лубни В і д п р а в л е н н я   з   АС Л у б н и
до АС Миргород:
11-30, 12-10. 12-50, 16-35
                   
до с. В.Сорочинці                
12-50                  
                   
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
5-50, 9-55, 14-30, 15-30
з с. В. Сорочинці:
9-00
Гадяч В і д п р а в л е н н я   з   АС Г а д я ч
до АС Миргород:
6-05, 6-30, 9-00, 12-25, 13-30, 14-30, 15-30
до с. В. Сорочинці:
6-05, 9-00, 12-25, 14-30, 15-30, 15-55 
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
6-00, 9-00, 11-10, 11-35, 12-30, 15-30, 16-00, 17-50
з c. В. Сорочинці
 9-40, 10-50, 12-00, 16-10 
Глобине В і д п р а в л е н н я   з   АС   Г л о б и н е
до АС Миргород:
8-10, 9-20
                   
до с. В.Сорочинці                
9-20                  
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород: 
13-15, 15-55 
Зіньків В і д п р а в л е н н я   з   АС   З і н ь к і в
до АС Миргород:
 6-50
 
до с. В. Сорочинці:
6-50                  
                   
                   
з АС Миргород:
14-10
з с. В. Сорочинці:
15-00
Кременчук В і д п р а в л е н н я   з   АС   К р е м е н ч у к
до АС Миргород:
6-45, 8-30, 10-10, 11-25, 12-30, 13-15, 15-00
до с. В. Сорочинці:
8-30, 12-30
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
6-45, 8-00, 10-10, 11-25, 12-30,13-15, 15-00, 15-55
 
 
з с. В. Сорочинці:
7-35,12-30, 15-25
Кобеляки В і д п р а в л е н н я   з   АС   К о б е л я к и
до АС Миргород:
9-45, 12-20
 
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
8-35, 13-45
Пирятин В і д п р а в л е н н я   з   АС   П и р я т и н
до АС Миргород:
11-20
 
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
15-30
Семенівка В і д п р а в л е н н я   з   АС   С е м е н і в к а:
до АС Миргород:
8-55, 10-10, 11-35, 12-45,  13-45, 14-20
                   
до с. В.Сорочинці                
10-10, 13-45                
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
7-05, 8-10, 9-50, 11-50, 13-15, 14-40, 15-55
 
 
з с. В. Сорочинці:
7-35, 15-25
Н. Санжари до АС Миргород:
                   
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
                   
Г.Плавні Відправлення з АС Г.Плавні 6-00. В зворотньому напрямку з АС Миргород 13-15
Хорол В і д п р а в л е н н я   з   АС   Х о р о л
до АС Миргород:
7-20, 9-40,  , 10-30, , 12-00, 12-05, 12-25, 12-35, 13-25, 14-15, 14-50,16-45,17-20, 18-10
до с. В. Сорочинці:
10-30, 14-15
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
5-50,6-20, 7-05,  8-10, 9-50, 10-20, 11-50, 13-15, 14-40, 15-30, 15-55, 17-10
 
з с. В. Сорочинці:
7-35; 15-25
Шишаки В і д п р а в л е н н я  з   АС   Ш и ш а к и
до АС Миргород:
6-40, 7-10, 15-40
до с. В. Сорочинці:
6-40, 7-10, 15-40
додатковий 7-15, 9-00, 12-00, 14-00, 16-40,20-30
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
10-10, 15-15, 17-40
з с. В. Сорочинці:
10-50, 15-50
додатковий 8-00, 10-20, 13-15, 15-20, 17-30, 23-30
Оржиця В і д п р а в л е н н я   з   АС   О р ж и ц я
до АС Миргород:
10-35, 15-40
з АС Миргород:
5-50, 14-30
Градизьк В і д п р а в л е н н я   з   АС   Г р а д и з ь к
до АС Миргород:
7-35, 10-50
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
13-15, 14-40
В. Багачка В і д п р а в л е н н я   з   АС   В.Багачка
до АС Миргород:
7-30, 8-25, 8-45, 9-15, 9-45, 10-50, 11-05, 12-10, 13-20, 13-55, 14-40, 15-30, 15-45, 16-00, 17-05, 18-00
до АС В. Сорочинці:
додатковий 17-30
В ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ:
з АС Миргород:
6-20, 7-20, 8-25, 8-35, 9-30, 11-05, 11-40, 13-30, 14-00, 14-45, 15-30, 15-55, 16-20, 16-45, 17-30, 17-45, 18-45
з с. В. Сорочинці:
додатковий 23-00